Anders Bondensson

Anders Bondensson

Varför en blogg?

För att det är kul att tycka.

Medias fel att politiker ljuger

PolitikPosted by Anders Bondensson Fri, October 16, 2009 20:46:13
Samhällsmagasinet Kalla Fakta har granskat riksdagsmannen Thomas Bodström och vad denne gör när han är frånvarande från Riksdagen. Granskningen visar att han då tjänar en massa pengar som advokat, istället för att göra det arbete han har lön från riksdagen att utföra.

Om detta kan man ha en rad åsikter, och det är faktiskt inte självklart att Bodströms frånvaro är dålig för uppdragsgivaren Svenska Folket. Personligen tycker jag inte diskussionen är speciellt intressant, utan vad som fångat mitt intresse är den metadiskussion om politikernas förhållande till sanningen som uppstått i kölvattnet.

Bodström, eller kanske dennes personlige spin doctor, har valt att dementera uppgifterna och gå till motangrepp, något som föranlett en artikel på Newsmill där reportarna på Kalla Fakta går igenom Bodströms dementier och avslöjar dem som flagranta lögner.

Hur kan politiker ljuga allmänheten rakt upp i ansiktet, hur har det blivit så och vad kan man göra åt det?

Jag menar att det är medias eget fel. Tidningar och TV har själva ljugit hämningslöst under så lång tid att deras trovärdighet är utraderad. Det spelar därför ingen roll att de rapporterar om Bodströms lögner, eftersom det från allmänhetens perspektiv lika gärna kan vara medierna som ljuger. Man förväntar sig helt enkelt inget mer av parterna än att de säger det som ligger i deras eget intresse, helt oberoende av vad som råkar vara sant.

Detta är Bodström väl medveten om. Han är också medveten om att ytterst få är beredda att själva offra en massa tid på att ta reda på hur det verkligen ligger till, varför det finns lite att förlora på att ljuga. Om bara medierna slutade ljuga, skulle inte heller Bodström kunna ljuga, och om allmänheten kunde lita på journalisterna, skulle allmänhetens förtroende för Bodström försvinna om en tidning skrev om hans lögner eftersom tidningen då till skillnad från nu skulle bli trodd.

Tyvärr tror jag inte det kommer att hända. Medierna har nästan spelat ut sin roll som granskare av makten. Genom girighet, sensationslystnad och narcissism har de fuskat bort det sista uns av förtroende de tidigare åtnjöt, och bara individer med fallenhet för det ovanstående söker sig numera till mediebranschen.

Nej, vi får vänja oss vid att själva ta reda på hur det ligger till. Och vid att politiker som Bodström utan att skämmas är beredda att säga vilka lögner som helst så länge det gagnar deras egna syften.

  • Comments(1)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by TimS Mon, April 16, 2012 09:11:47

Att politiker törs ljuga beror till 100% på att vårt konstitutionsutskott inte kan utmäta straff om någon som förhörs där kan beslås med lögn.

Detta går f.ö. igen i stor skall i hela det officiella Sverige: Vadhelst en offentlig tjänsteman hittar på så kan denne inte ställas till ansvar. Palme och Lidbom avskaffade det gamla svenska tjänstemannaansvaret.

Inte ens via våra val kan vi ställa enskilda politiker till ansvar för sina gärningar, sina val av omröstningsknappar eller sina uttalanden. Man röstar på ett parti i första hand, och bara om en oerhörd mängd väljare stryker gemensamma namn så kan den enskilde politikern näpsas. Det innebär att vi får politiker UPA som kan ljuga obegränsat utan påföljder.