Anders Bondensson

Anders Bondensson

Varför en blogg?

För att det är kul att tycka.

Alkohol och fildelning

PolitikPosted by Anders Bondensson Sat, August 15, 2009 07:40:35

Debatten om fildelning saknar ofta verklighetsförankring, särskilt när man använder principiella och moralistiska resonemang. Här finns stora likheter med debatten om alkoholförsäljning, med den viktiga skillnaden att den debatten ligger ungefär 100 år före den om fildelning och därför delvis hunnit mogna.

För 100 år sedan debatterade man principer och moral även kring alkoholen. Moraliserandet kunde gå ut på att det var syndigt att dricka, att alkoholen gör män till hustrumisshandlare, eller att arbetarna super bort sina inkomster. Detta var argument för att införa ett förbud mot alkohol, liknande det vi har idag mot narkotika.

Det fanns och finns också rent principiella resonemang mot ett förbud, som t.ex. att det är en viktig del av vårt kulturella arv som staten inte har rätt att beröva den enskilde.

Men, den viktigaste invändning mot ett alkoholförbud var och är inte principellt. Istället handlar det om att visa att verkligheten är beskaffad på ett sådant vis att ett alkoholförbud inte får de effekter som förbudsivrarna önskar. Möjligheten att med ytterst enkla medel själv tillverka alkohol, samt även möjligheten att föra in alkohol från utlandet, gör alla principella resonemang meningslösa!

Alla vet nu att den faktiska konsekvensen av ett förbud inte blir ett slut på alkoholkonsumtionen, utan vad som istället sker är en kraftig tillväxt av den organiserade brottsligheten, ett urholkat förtroende för staten samt grova intrång i den personliga integriteten när stora resurser läggs på att stoppa alla som jäser lite öl, vin och mäsk i hemmets lugna vrå.

Detta var dock inte självklart för alla för 100 år sedan, och den som påpekade att de praktiska problemen med ett förbud gör moraliserandet meningslöst blev nog ofta mött med ytterligare ett varv moralism, fast i ett ännu högre tonläge. Så här kunde det nog låta när dåtidens Björn Ulveus propagerade för ett alkoholförbud:

"Jag skiter i era jävla argument. Ni snackar om maffia, hembränning och smuggling, men det enda ni egentligen vill är att supa och misshandla kvinnor. Ni är slödder som inte förtjänar att bemötas med argument!"

Nu har som sagt debatten om alkoholförsäljning mognat. Även de mest inbitna nykterhetsivrarna vet att ett förbud är en praktisk omöjlighet, att konsumtionen aldrig kommer att upphöra och att det bästa man ur deras synvinkel kan åstadkomma är en viss begränsning av drickandet. Statligt monopol, begränsade öppettider och väl avvägda skatter är de redskap man har till sitt förfogande, och inom ramen för detta diskuterar man vilka nivåer som är optimala för att hålla nere totalkonsumtionen.

Frågan är när debatten om fildelning kommer så långt. När ska förbudsivrarna begripa att skivförsäljning tillhör en svunnen tid och att det inte spelar någon som helst roll vilka förbud mot fildelning som införs? I den faktiska verkligheten är det nämligen oerhört enkelt för vem som helst att gratis framställa kopior, precis som det är enkelt för vem som helst att själv jäsa eller importera alkohol.

Den enda möjligheten både vad gäller alkohol och musik är att lägga sig på en prisnivå och en tillänglighet som gör att de lagliga alternativen får optimala inkomstnivåer, och om denna inkomstnivå skulle råka vara lägre än vad skivbolagen önskar kan de faktiskt inte göra ett dugg åt det.

  • Comments(0)//anders.bondensson.se/#post23